תבנית אלומיניום מלבן קטן

0.75

תבניות אלומניום לא מחולק ניתן להזמין מכסה תואם בנוסף