אשפתון 52/65 גליל שרוך 60 יח' עבה

17.90 14.90

אשפתון 50/70 גליל שרוך 60 יח' עבה
ללא צורך בתלישה